قِصّةْ لَفْقِيهْ بَرْطَالْ

  • Auteur : Aouchar Amina
  • Éditeur : EDEVCOM - Collection FinePluie
  • كَانْ لْفْقِيهْ بَرْطَالْ رَجُلاً بَسِيطًا جدا وْ دِيمَا حَشْمَانْ وَاخَّا رَبِّي عْطَاه من العِلْمْ والمَعْرِفَة الْوَاِسْعَةِ وَالدْقِيقَة و اغْنَاه، يَا مَنْ قَانُون، يا مَنْ تَارِيخ. أَمَّا مْراتُو لَالَّة جْرَانَة، كَانَتْ قَاتْلاهَا الْفَقْسَة و ما عَاجْبْها حَالْ لْفْقِيهْ بَرْطَالْ. كَانْ لْفْقِيهْ يَعْمَلْ النْهَارْ و مَا طَالْ، بْلَا مَا يْكَفِّي حَتَّى مَصَارِيف الدّارْ . فَكْرَت لَالَّة جْرَانَة فِي قَرَارَة ِنَفْسْهَا: "خَاصْنِي نَلْقَى حَلّ ! ما يَمْكَنْ لِي نَسْتَمَرْ هَاكْذَا !"... مْشَات الايام وجَاتْ الْأَيَّام... فسِيفَطْ الْأَمِير فِي طَلَبْ لفقِيهْ بَرطَالْ. شْنُو كَان يِنْتَظْرُ يا رَبِّي يا سِيدِي وْرَاءَ أَبْوَابْ القَصْر ؟
50,00 DH
  • Auteur : Aouchar Amina
  • Éditeur : EDEVCOM - Collection FinePluie
  • كَانْ لْفْقِيهْ بَرْطَالْ رَجُلاً بَسِيطًا جدا وْ دِيمَا حَشْمَانْ وَاخَّا رَبِّي عْطَاه من العِلْمْ والمَعْرِفَة الْوَاِسْعَةِ وَالدْقِيقَة و اغْنَاه، يَا مَنْ قَانُون، يا مَنْ تَارِيخ. أَمَّا مْراتُو لَالَّة جْرَانَة، كَانَتْ قَاتْلاهَا الْفَقْسَة و ما عَاجْبْها حَالْ لْفْقِيهْ بَرْطَالْ. كَانْ لْفْقِيهْ يَعْمَلْ النْهَارْ و مَا طَالْ، بْلَا مَا يْكَفِّي حَتَّى مَصَارِيف الدّارْ . فَكْرَت لَالَّة جْرَانَة فِي قَرَارَة ِنَفْسْهَا: "خَاصْنِي نَلْقَى حَلّ ! ما يَمْكَنْ لِي نَسْتَمَرْ هَاكْذَا !"... مْشَات الايام وجَاتْ الْأَيَّام... فسِيفَطْ الْأَمِير فِي طَلَبْ لفقِيهْ بَرطَالْ. شْنُو كَان يِنْتَظْرُ يا رَبِّي يا سِيدِي وْرَاءَ أَبْوَابْ القَصْر ؟
Plus d'infos
ISBN / EAN 9789954978719
Genre conte pour enfants
Publication date 2018-01-01 00:00:00
Auteur Aouchar Amina
Editeur EDEVCOM - Collection FinePluie
Roman, Romans, Litterature, Littrature francophone, Rayon marocain, Polars, Science fiction, fantasy, Théatre, Essais, Poésie - Books, Livres en anglais, Littérature étrangère, Livre Anglais, English Books, English Books - Manga Mangas Mangas en anglais, Manga shop, Magasin manga - manga casablanca - BD, Bandes dessinées, Bande dessinée, Comics, BD enfant, BD Tout public - Livres pour enfants, Livre pour enfant, Littérature jeunesse, Jeunesse, Éveil 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans - Activités montessori - Livres scolaires, Manuels scolaires, Manuel scolaire, Scolaire, Pédagogie scolaire, Parascolaire, Pédagogie - Journaux, Magazines, Journal, sciences humaines, Entreprise, Psychologie, Informatique, Médecine - Dieu, Islam, Religion - Livres droit, Ouvrages juridiques - Librairie, Livres, Abonnement, Livraison à domicile © 2008-2023 M & M Strategy S.A.